Voor mensen die de stap willen maken naar betaalde of onbetaalde arbeid en dus willen re-integreren in de maatschappij, beschikt de afdeling ‘Individuele Begeleiding’ (IB) van ATC Scheldestromen over tal van mogelijkheden. In overleg met een individuele begeleider wordt een plek gezocht die goed aansluit bij de doelen en wensen van de cliënt. Dit kan een werkervaringsplaats binnen het centrum zijn, maar zeker ook daarbuiten.

IB biedt ook ondersteuning bij wet- en regelgeving, UWV en Sociale Dienst. Tevens kunnen werknemers met een psychiatrische aandoening die een baan hebben, maar tegen zaken aanlopen of vastlopen, ondersteuning van een individuele begeleider aanvragen. Uiteraard zijn ook werkgevers welkom voor ondersteuning. Alle mogelijkheden in het kort op een rij:

  • Er kan, met of zonder praktijkovereenkomst met een ROC, werkervaring opgedaan en basale arbeidsvaardigheden aangeleerd worden binnen het aanbod van leer/werkprojecten van ATC Scheldestromen.
  • IB heeft goede contacten met verschillende reguliere bedrijven waar gemotiveerde cliënten werkervaring op kunnen doen.
  • Is de behoefte van een cliënt een (tijdelijke) vrijwilligersfunctie, dan kan IB daar ondersteuning bij bieden.
  • Is een cliënt zo ver dat deze met een betaalde functie wil re-integreren, dan wordt naar en bij een geschikte functie begeleid.
  • Mensen die reeds een baan hebben en werken, maar door een psychiatrische aandoening op de werkvloer of bij wet- en regelgeving en contacten met UWV en Sociale Dienst problemen ondervinden, kunnen ondersteuning van IB aanvragen.
  • Werkgevers kunnen bij problemen met hun werknemer door psychische problematiek ook ondersteuning of een re-integratietraject van IB aanvragen.