Arbeidsparticipatie is een belangrijk streven van ATC Scheldestromen. Dit betekent dat deelnemers werkervaring kunnen opdoen binnen het reguliere werkveld en zo ook deelnemen aan het maatschappelijke leven.

ATC Scheldestromen is daarom steeds op zoek naar bedrijven en instellingen die verantwoord willen ondernemen, en in dat kader een werkervaringsplek ter beschikking willen stellen. Voor zowel het bedrijf als de deelnemer is dit waardevol.

Heeft u openstaande vacatures voor gemotiveerde mensen? Help onze mensen aan een functie of werkervaringsplaats. Hieronder vindt u enkele mogelijkheden, afhankelijk vanuit welke positie de kandidaat solliciteert (bijv. welke uitkering of leeftijd hij of zij heeft).

Vrijwilligersplaatsen

Heeft uw instelling of organisatie mogelijkheden voor een vrijwilliger? Voor deelnemers die willen re-integreren op de arbeidsmarkt, zijn wij op zoek naar een geschikte vrijwilligersplek. Onze deelnemers zijn gemotiveerde mensen die graag weer wat willen betekenen in de maatschappij. U toch ook?

Werkervaringsplaatsen

Regelmatig zijn we voor een aantal deelnemers op zoek naar (vrijwillige) werkervaringsplaatsen buiten ons centrum. Dit om het leerelement nog meer te verhogen en de opstap naar de maatschappij tot een minimum te beperken. Staat uw hart en organisatie hiervoor open? Bent u in de gelegenheid om enige tijd te besteden aan een gemotiveerde deelnemer? Ervaar de voordelen, geef een deelnemer voor een paar uur of meer in de week een kans en dien tegelijk een maatschappelijk belang!

Betaalde arbeidsplaatsen

Heeft u een vacature voor een betaalde functie? Overweeg dan om onze zeer gemotiveerde mensen een kans te geven. Voor de werkgever zijn hier extra voordelen aan verbonden ten opzichte van een reguliere arbeidsplaats. Voor elke situatie zijn de voordelen voor de werkgever verschillend. Informeer daarom naar de voordelen voor uw bedrijf.

Een aantal mogelijke voordelen zijn (verschilt per situatie):

  • u onderneemt maatschappelijk verantwoord
  • u heeft een uiterst gemotiveerde werknemer
  • u heeft de mogelijkheid tot kosteloze proefplaatsing van maximaal twee maanden
  • u neemt eenvoudiger werk uit handen van eigen personeel
  • u betaalt via loondispensatie naar wat de medewerker aan arbeid levert
  • u ontvangt via de No-riskpolis geld wat u betaalt over eventuele ziektedagen terug
  • u kan recht hebben op een mobilieteisbonus
  • u ontvangt afdrachtvermindering onderwijs als de medewerker tevens een opleiding volgt

Bied uw werkplek dus snel aan en kom in contact met gemotiveerde en dankbare mensen!