Bij ATC Scheldestromen hebben we:

 • Inloop
 • Dagbesteding
 • Arbeidstraining en re-integratie

Inloop

Deelnemers met een psychosociaal of psychiatrisch probleem kunnen op verschillende tijden terecht bij de inloop voor gezelligheid en een gesprek.
Meer lezen over inloop bij ATC Scheldestromen

Dagbesteding

Op ATC Scheldestromen worden diverse activiteiten aangeboden die structuur en gezelligheid bieden. Dagbesteding kan bestaan uit creatieve, arbeidsmatige en/of educatieve activiteiten. Binnen deze activiteiten kunnen deelnemers werken aan doelen op één of meerdere gebieden:

 • persoonlijke ontwikkeling
 • sociale contacten
 • communicatie
 • structuur

Meer weten over dagbesteding bij ATC Scheldestromen

Arbeidstraining en re-integratie

Tevens zijn er op ATC Scheldestromen activiteiten en/of trainingen die zich richten op de ontwikkeling van arbeidsvaardigheden. Deze trainingen zijn bedoeld voor deelnemers die de wens en de mogelijkheid hebben om toe te werken naar (betaalde) arbeid of reeds een baan hebben.

De arbeidstraining richt zich op:

 • verkennen van persoonlijke mogelijkheden
 • opdoen van arbeidservaring
 • onderhouden van arbeidsvaardigheden
 • begeleiding richting vrijwilligerswerk
 • (indien mogelijk) samenwerken met een re-integratiebedrijf
 • (indien van toepassing) ondersteuning bij een (on)betaalde baan

Elementen van arbeidstraining kunnen zijn:

 • oriëntatie op arbeid
 • begeleide stage en werkend leren
 • cursussen
 • vakkennis ontwikkelen
 • sociale activering

Meer weten over arbeidstraining bij ATC Scheldestromen