Arbeidstrainingscentrum (ATC) Scheldestromen biedt activiteiten gericht op arbeidstraining, scholing en/of zinvolle dagbesteding aan mensen met een psychosociaal of psychiatrisch probleem. Een ATC biedt begeleiding bij het (weer) vinden van een (betaalde) plek op de arbeidsmarkt. Er wordt gekeken naar datgene wat past bij de wensen en mogelijkheden van de deelnemer. De deelnemer staat centraal en krijgt daarom begeleiding op maat.

Persoonlijke begeleiding

Iedere deelnemer krijgt bij ATC Scheldestromen een trajectbegeleider. Samen met de deelnemer wordt een individueel begeleidingsplan opgesteld. De concrete doelen waaraan wordt gewerkt staan in dit begeleidingsplan verwoord. De trajectbegeleiders helpen de deelnemer om de beschreven doelen te bereiken. De diverse projecten zijn het oefenterrein hiervoor. De trajectbegeleider voert regelmatig gesprekken met de deelnemer over de voortgang.

Identiteit

ATC Scheldestromen heeft een christelijke identiteit. Deze christelijke identiteit is bijvoorbeeld merkbaar in de sfeer binnen het centrum, de manier van omgaan met elkaar, het vieren van christelijke feestdagen. Iedereen die onze huisregels wil respecteren is welkom in ons centrum.

Lokale medezeggenschap

De lokale medezeggenschapsraad bij ATC Scheldestromen behartigt de belangen van de deelnemers. De raad komt regelmatig bij elkaar om onderwerpen te bespreken, maar heeft soms ook een praktische rol, bijvoorbeeld bij het organiseren van vieringen e.d.