Veel jongeren en volwassenen met een psychiatrische aandoening willen graag stage lopen, werken of gewoon thuis hun taak uitvoeren, maar lopen in de praktijk tegen teveel problemen aan. Sommigen vinden het lastig om hun symptomen te hanteren, anderen beschikken niet over adequate sociale vaardigheden en weer anderen kunnen obstakels niet zelf oplossen. Het gevolg kan zijn dat deze thuiswerkers, jongeren en werknemers een stage, baan of andere taak niet lang kunnen volhouden, met tegenzin naar het werk gaan of geen goede contacten hebben met het gezin, de werkgever of collega’s. Voor deze mensen biedt ATC Scheldestromen een stap vooruit.

  • Jongeren die op een praktijkschool praktijkonderwijs (PRO) volgen en moeilijk een stageplaats kunnen vinden of houden, kunnen binnen het aanbod van dagbesteding- of arbeidstrainingsprojecten van ATC Scheldestromen een begeleide stage lopen.
  • Mensen die thuis zitten vanwege psychische problemen, kunnen binnen het aanbod van dagbesteding- of arbeidstrainingsprojecten van ATC Scheldestromen aan de slag. Onder deskundige begeleiding kan gewerkt worden aan herstel.
  • Mensen die willen re-integreren wordt met individuele begeleiding (IB) van ATC Scheldestromen een re-integratietraject aangeboden. Dit geldt ook voor mensen die doorverwezen worden door het UWV of andere re-integratiebedrijven.
  • Mensen die reeds een baan hebben en werken, maar toch door een psychiatrische aandoening problemen ondervinden, kunnen ondersteuning van individuele begeleiding (IB) van ATC Scheldestromen aanvragen.
  • Werkgevers kunnen bij problemen met hun werknemer door psychische problematiek ook ondersteuning of een re-integratietraject van individuele begeleiding (IB) van ATC Scheldestromen aanvragen.

Kijk voor meer informatie ook bij de activiteiten van ATC Scheldestromen. Neem vrijblijvend contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden.